Diverse activiteiten in- en rondom de kerk

   
   
Verkoop collectemunten Elke 1ste donderdag van de maand in de consistoriekamer achter de Dorpskerk
tussen 15.00 uur en 16.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
   
Vervoer naar- en van de kerk Voor Wijk Dorp:       Contactpersoon: Mevrouw T. de Groot, Beekhuizerweg 9,  Tel.: 0341 - 451882
Voor Wijk Frankrijk: Contactpersoon: Diaken W. Franken,Grensweg 30,  Tel.: 0341 - 430240
   
Kerktelevisie en -radio Wanneer u vragen hebt over de kerkradio of wanneer u bij ziekte tijdelijk van de kerkradio gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met:
C. van 't Goor, Jhr. Sandberglaan 13,  3849 PW   Tel.: 0341 - 452490.
Bibliotheek De bibliotheek is gevestigd in het "Koetshuis" gelegen achter de Dorpskerk. Ingang aan de Ooster Mheenweg.
Er zijn inmiddels 6000 boeken aanwezig. Leengeld € 6,00 per gezin per jaar.
Openingstijden elke vrijdag van 15.15 uur tot 16.15 uur en van 18.30 uur tot 19.30 uur.
In de periode juni, juli, en augustus is de bibliotheek alleen in de avonduren open op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
   
Boekentafel Elke 1ste donderdag van de maand aanwezig van 15.00 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur  in de hal achter de Dorpskerk. Inl.: mevrouw W. Stols, Tel.: 0341 - 452077
   
Cassettebandjes en/of
DVD opname
Wie een cassettebandje en/of een DVD wil (na)bestellen van een kerkdienst kan hiervoor terecht bij de heer Rende Wouters, Jhr. Sandberglaan 30. Tel.: 0341 - 451580
Wie door ziekte verhinderd is de kerkdiensten bij te wonen kan tijdelijk de beschikking krijgen over
smartcard of een aansluiting. U kunt hiervoot terecht bij de heer C. van 't Goor, Jhr. Sandberglaan 13,
tel. 0341-452490.
   
Diaconale hulpdienst Wie tijdens ziekte tijdelijk hulp nodig heeft, vervoer, oppas, het doen van boodschappen e.d., of wilt u graag bezoek ontvangen, dan kunt u zich wenden tot de diaconale hulpdienst. 
Tel. 0341 - 452258,  0341 - 451882 of 451980