Gebedspunten voor Israël –

                                Februari 2013

                                               van de Werkgroep Israël

 
 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”,

willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen.

· Bid om bescherming van de staat Israël: voor zijn inwoners, zijn grenzen en de hoofdstad Jeruzalem.
   
· Bid voor de overlevenden van de Shoah; ze zijn op hoge leeftijd en kunnen de voortdurende vijandschap van
 

islamitische landen nauwelijks aan. Dank dat er veel vrijwilligers zijn, zowel Joden als christenen, die hen bezoeken en bemoedigen.

   
· Bid ook om bescherming van christelijke Arabieren in Bethlehem en Gaza. Als minderheid onder een overgrote meerderheid hebben zij het moeilijk
   
· In 2013 viert Israël zijn 65-jarig bestaan. Een wonder, met zoveel vijandschap die het voortbestaan van de staat bedreigt. Bid voor de regering.
   
· Dank en bid voor Israël, dat God hen genadig zal zijn, ook in 2013
   
· Bid voor de volken in relatie tot het volk Israël, bid voor Nederland. Dat onze regering de juiste houding aanneemt,
 

de juiste besluiten neemt ten aanzien van Israël en wetend of onwetend de wil van God zal doen.

   

 

 

              Terug naar: Werkgroep Israël