Gebedspunten voor Israël -

                              juli 2010

                          van de Werkgroep Israël

 

 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”,
willen we u oproepen voorbede voor Israël te doen.

 

·                   Blijf bidden voor Gilad Shalit, die alweer vier jaar gevangen zit,
onder slechte omstandigheden.
Bid ook voor zijn ouders, familie en vrienden, om hoop en bemoediging.

 

·                   Blijf bidden voor de soldaten en de grenspolitie die de grenzen
van Israël bewaken, zij doen dat onder zware omstandigheden.
Bid voor de marine, die de territoriale wateren beschermen, en voor de
luchtmacht, die het luchtruim beschermen.
Ter land, ter zee en in de lucht, overal probeert de vijand Israël aan te vallen.

 

·                   Er woedt in toenemende mate een media- en internetoorlog tegen Israël.
Het stigmatiseren gaat dag en nacht door, waarheid wordt verbogen tot leugen,
foto- en filmmateriaal worden gemanipuleerd.
Bid voor de organisaties die hier tegen strijden en de waarheid proberen te brengen.

 

·                   Dank de Here God voor een overvloedige regen en sneeuwval
van de afgelopen winter. De waterstand van het Meer van Galilea steeg
de laatste wintermaanden 158 centimeter, en zal de komende tijd
nog verder stijgen door de smeltende sneeuw van de berg Hermon.
Maar er is nog een stijging van minstens vier meter nodig! Bid dat God
daarin voorziet.

 

·                   Bid voor behoud van Bijbels grondgebied voor Israël.
Vooral voor Jeruzalem, Judea en Samaria.

 

 

         Terug naar: Werkgroep Israël