Gebedspunten voor Israël –

                                 Maart 2013

                                             van de Werkgroep Israël
 
Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”, willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen
· Bid om bescherming van het land en het volk van Israël.
   
· Bid om het behoud van Bijbels grondgebied, met name in Jeruzalem, Judea en Samaria.
· Bid om een goede formatie van de nieuwe regering en bid om mannen en vrouwen naar Gods hart.
  Ook voor het parlement, de 120 zetels van de Knesset.
   
· Dank voor het stijgende waterpeil in het grootste zoetwaterreservoir van Israël: het Meer van Tiberias.
   
· Bid om een lange natte winter, want er zijn nog vele miljoenen kubieke meters water nodig.
   
 ·   Bid om succesvolle hulpprogramma’s, eten voor de gaarkeukens, bezoekers voor de overlevenden
  van de Holocaust en hulp aan grote gezinnen.
   
· Dank ook voor de Joden die in de afgelopen maanden uit India naar Israël kwamen, van de stam Manasse. .
  Bid voor de duizenden die in dit jaar met alija komen
   
· Bid ook voor onze broeders en zusters in Christus, in Gaza, in Bethlehem, in Ramallah en in Nazareth.
  Ze hebben het zwaar als christenminderheid onder een moslimmeerderheid.
  Bid dat ze ondanks alles een zoutend zout en een lichtend licht mogen blijven in hun omgeving.
   
· Er is met name in de westerse wereld een toenemend antisemitisme. Bid om bescherming van de Joodse inwoners 
  van de westerse landen.
   
  Terug naar: Werkgroep Israël