Gebedspunten voor Israël –
                             Mei 2013
                                     van de Werkgroep Israël
   
 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”, willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen.

   
· Dit jaar bestaat de staat Israël 65 jaar. Dank God voor het wonder van vervulling van Bijbelse profetie.
   
· Bid om bescherming van de staat Israël; de dreiging van terreur is ongekend groot. Er vinden nog steeds
beschietingen plaats vanuit Gaza op het zuiden van Israël en vanuit Syrië op de Golanhoogten
.
   
· Bid voor de militairen die de grenzen bewaken; overal staan nu elektronische hekken.
   
· Bid en dank voor Jom Jeroesjalajim op 8 mei, de dag van de hereniging van de stad Jeruzalem.
   
 ·  Bid om behoud van Bijbels grondgebied, met name voor Judea en Samaria. Bid voor de stad Jeruzalem.
   
· Sjawoe’ot, het Wekenfeest, wordt gevierd op 15 en 16 mei. Bid om vreugde en veiligheid, om Gods zegen.
   
· Dank God voor de immigranten die thuiskomen uit Ethiopië, uit India en uit vele andere landen.
   
· Bid voor de nieuwe regering, voor de nieuwe Knesset, om mannen en vrouwen naar Gods hart.
   
· Dank voor de overvloedige regenval van de afgelopen winter. Het meer van Tiberias is goed op peil, alsmede de waterreservoirs.
   
   
   
  Terug naar: Werkgroep Israël