Gebedspunten voor Israël –
                            November 2012
                                            van de Werkgroep Israël
   
 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”, willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen.

   
· Bid om bescherming van Israël, volk, land en staat.
Bescherming tegen de dreiging van de kant van Iran en terreurorganisaties.
   
· Bid dat de Verenigde Naties eindelijk passende maatregelen nemen om de
ontwikkeling van nucleaire wapens in Iran te stoppen.
   
· Bid om wijsheid en besluitvaardigheid bij de leiders van Israël.
   
· Bid om bescherming voor het Israëlitische leger,
dat de opdracht heeft land en volk te beschermen.
   
· Bid om terugkeer van het Joodse volk naar Israël.
   
·

Bid om een geest van verootmoediging en vernieuwing in de kerken,
opdat christenen opnieuw leren Israël te zegen en naast Israël te gaan staan.

   

 

 

         Terug naar: Werkgroep Israël