Gebedspunten voor Israël –

                                  November 2013

                                                     van de Werkgroep Israël

 

 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”, willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen.

 

   ·                    Bid om veiligheid en bescherming van de inwoners van Israël.

 ·                    Bid voor de regering van premier Netanyahu, om wijsheid, om vasthoudendheid aan Gods inzettingen en aan Bijbelse
          richtlijnen.

 ·                    Dank voor de betrekkelijke rust aan de grens met Syrië en Egypte en bid voor de soldaten van Israël die de grenzen
          bewaken.

 ·                    Dank voor de voortdurende stroom nieuwe immigranten die thuis komen in het land.

 ·                    Bid dat we alles zullen doen om antisemitisme te bestrijden, ook persoonlijk in gesprekken.
          Schroom niet het voor Israël op te nemen.

 ·                    Bid over de hele situatie van het etiketteren van producten uit Judea en Samaria.

 ·                    Bid voor onze eigen Nederlandse regering in relatie tot de staat Israël.
          Het is geweldig dat koning Willem-Alexander uitgesproken heeft Israël te willen bezoeken.

·                    Bid voor onze broeders en zusters in het Midden-Oosten, vooral voor de Kopten in Egypte en de Syrisch-orthodoxen in Syrië.
         Steeds meer christenen slaan op de vlucht; de kerk dreigt te verdwijnen waar deze ooit ontstaan is!

 

           

  Terug naar: Werkgroep Israël