Gebedspunten voor Israël -
                                              oktober  2012
                                              van de Werkgroep Israël
   
   
 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”, willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen.

  

   
· Bid om bescherming voor Israël tijdens Loofhuttenfeest (1 – 8 oktober) en de Vreugde der Wet (9 oktober).
   
·  Bid om vreugde en geborgenheid, maar vooral om een ontmoeting met God.
   
· Bid om hoop in dit nieuwe jaar, dat 5773 een jaar van vrede en gerechtigheid zal zijn.
   
· Bid voor de soldaten van het Israëlitische verdedigingsleger.
   
· Bid om overwinning van het kwaad, om redding uit gevaar.
   
·

Bid voor de regering van Benjamin Netanyahu, om wijsheid voor het nemen van de juiste beslissingen.

Israël is in gevaar. De druk van terreurorganisaties aan de noordgrens en aan de zuidgrens neemt toe.

   
·

Bid om bescherming van Israël. De landelijke media in het Midden-Oosten bewerken de Arabische bevolking.

Er ontstaat een anti-zionistische beeldvorming over het land en het volk.

 
· Bid met name voor gerechtigheid in de Israëlitische maatschappij, er is veel armoede in het land.
         Terug naar: Werkgroep Israël