Gebedspunten voor Israël –

                                September 2013

                                                  van de Werkgroep Israël

 

 

Met de opdracht uit Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe”, willen we u oproepen om voorbede voor Israël te doen.

 

·                    Bid om bescherming van de staat Israël; de dreiging van oorlog en terreur blijft ongekend groot, zowel vanuit het noorden
(Hezbollah, Syrië) als vanuit het zuiden (Hamas, Egypte).

 

·                    Bid voor het vredesproces, de gesprekken, de voorwaarden en de toekomst.

 

·                    Bid om het behoud van Bijbels grondgebied voor het Joodse volk en om gerechtigheid voor de Arabieren.

 

·                    Bid om verbreking van de smaad, de leugens en de verdraaiing van feiten, die vanuit vele volken over Israël worden uitgesproken.

 

·                    Bid om goede en veilige feestdagen voor het Joodse volk.

14 september Grote Verzoendag, 19-26 september

Loofhuttenfeest en 27 september Vreugde der Wet.

 

·                    Bid voor onze christelijke broeders en zusters in de Arabischislamitische landen.

 

 

 

 

               Terug naar: Werkgroep Israël