Nieuws van uw Israël consulente

 

Ik heb de afgelopen tijd van diverse gemeenteleden de vraag gekregen of en wanneer er een reis naar Israël kan worden georganiseerd.

Het is de bedoeling dat  dit bij voldoende belangstelling in 2012 plaatsvindt. Mocht u/jij interesse hebben wilt u dit dan aan mij kenbaar maken.

Opgave, onder vermelding van het aantal personen, liefst via de mail mphuijerbot@gmail.com   

In het najaar krijgt u meer informatie.

 

Shalom,

Marjon Huijer-Bot

Tel.: 470245

 

 

Terug naar: Werkgroep Israël