Diverse activiteiten in- en rondom de kerk

   
Kerkelijk bureau Zuiderzeestraatweg 149, 3849 AD  HIERDEN  (u vindt deze achter de kerk)
Openingstijden Dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 16.30.uur.
  Hier bevindt zich ook de leden- en financiële administratie
Telefoon 0341-452027 bgg 0241-453101
Email administratie@hervormdegemeentehierden.nl
Verkoop collectemunten Elke 1ste donderdag van de maand in de consistoriekamer achter de Dorpskerk
tussen 15.00 uur en 16.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
   
Vervoer naar- en van de kerk Voor wijk Dorp:       Inlichtingen,  Jan Geerling. tel.: 0341 - 451519
Voor wijk Frankrijk: Inlichtingen,  Anne Venema  tel.: 0341 - 426298
   
Kerkradio Wanneer u vragen hebt over de kerkradio of wanneer u bij ziekte tijdelijk van de kerkradio gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met:
C. van 't Goor, Jhr. Sandberglaan 13,  3849 PW   Tel.: 0341 - 452490.
Bibliotheek De bibliotheek is gevestigd in het "Koetshuis" gelegen achter de Dorpskerk. Ingang aan de Ooster Mheenweg.
Er zijn inmiddels 6000 boeken aanwezig. Leengeld € 6,00 per gezin per jaar.
Openingstijden elke vrijdag van 15.15 uur tot 16.15 uur en van 18.30 uur tot 19.30 uur.
In de periode juni, juli, en augustus is de bibliotheek alleen in de avonduren open op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
   
   
Cassettebandjes en/of
DVD opname
Van iedere dienst in de Dorpskerk is een DVD te bestellen voor € 2,50. Indien u door ziekte of andere omstandigheden tijdelijk verhinderd bent om een kerkdienst bij te wonen kunt u een gratis DVD of CD aanvragen. Inlichtingen:  Rende Wouters, Jhr. Sandberglaan 30. Tel.: 0341 - 451580
   
Diaconale hulpdienst Wie tijdens ziekte tijdelijk hulp nodig heeft, vervoer, oppas, het doen van boodschappen e.d., of wilt u graag bezoek ontvangen, dan kunt u zich wenden tot de diaconale hulpdienst. 
Huishoud- administratieteam: mevrouw Marina Vierhout, tel. 0341 - 451884. 
Bezoekteam: Ruth Vrijhof, tel: 785001.
Vervoer-,technisch-, tuin- en groenteam: Jan Geerling, tel: 0341 - 451519