Blad 3

Liegen

Terug naar inhoud gedichten

  Liegen

In de omgeving van ons dorpje, kwam een nieuwe predikant.
't Was een boeiend, vlotte spreker en begaafd met veel verstand.
En van welke kerkformatie, vrijgemaakt of synodaal,
dat laat ik nu in het midden, als niet dienend voor 't verhaal.

Dominee, in 't ambt ervaren, met een steeds geopend oor,
kende spoedig zijn gemeente, had hen zo te zeggen door!
Hij zei weinig, liet hen praten en kwam daardoor aan de weet:
't Waren beste brave mensen, niet te koud niet te heet.

Op een goede zondagmorgen zei hij: denk er eens aan, deze week
dat ik in de dienst van zondag, over 't liegen van de mensen preek.
Lees dus goed HebreeŽn 14, lees het ook in uw gezin,
want mensen, in HebreeŽn 14, daar staat ook mijn tekstwoord in.

Wie las HebreeŽn 14 in de afgelopen week?
vroeg hij toen, zijn bril afzettend, heel snel de kerk rondkeek.
Wie 't niet deden bleven zitten, wie 't wel deden gingen staan.
En het zal u niet verbazen, tweederde deel stond op, spontaan.

Ga maar zitten beste mensen, dan begin ik nu mijn preek
en het zal u niet verbazen, dat ik tot de leugenaars spreek....
dat zij hier zo konden liegen, heeft mij toch versteld doen staan
want u treft HebreeŽn 14 in geen enkele Bijbel aan!

Deze brief heeft 13 delen, hoofdstuk 14 is er niet
en dat had u kunnen weten, maar u leest u Bijbel niet!!!
Moge deze les u leren, dat gij God en mens bedriegt
vraag dus biddend om vergeving, dat ge nu en nooit meer liegt.

De moraal ligt voor het grijpen, want al is de leugen nog zo snel,
heus, de waarheid achterhaalt haar, altijd weer:
bedenk dat wel!!

Dichter onbekend