Blad 9

O Heer

Terug naar inhoud gedichten

 

O Heer,

O Heer, als ik s avonds slapen ga,
en de duisternis buiten zijn intree doet,
volgen angstige gedachten mij achterna.
O Heer, de ziekte die in mijn lichaam woedt,
hoelang zal ik dit nog kunnen dragen?
Het is niet alleen de pijn, o Heer, die k voel.
t Zijn ook die vele onbeantwoorde vragen,
waarmee ik in de nachten zo mee woel.

O Heer, U kunt mij toch genezen,
mij verlossen van die angsten en pijnen?
Heb ik Uw Woorden niet dagelijks gelezen?
O Heer, laat t geloof niet van mij verdwijnen.
Geef mij de kracht en het geloof o Heer!
Laat mij steunen op Uw liefde en wijsheid,
laat dan Uw genade mij sterken keer op keer.
Wijs mij de weg o Heer, door U geleidt.

O Heer, geef mij krachten om te gaan,
door mij los te weken van t aardse leven.
Van hen die mij lief zijn in dit aardse bestaan.
O Heer, dat zij mij ook de ruimte geven,
gesterkt door Uw Woord en door het gebed.
De weg door U gewezen in t aardse dal.
Door U ben ik gedragen, heb ik het gered.
Almachtig Vader, Heerser van t heelal.

O Heer, wil de zonden vergeven,
die ik hier op deze aarde heb gedaan.
Aan allen die hieraan pijn moesten beleven.
O Heer, mag ik nu Uw poorten binnengaan?
Juichend zingen van mijn Heiland en Heer.
Die t water deed wijken van de doods Jordaan.
Eeuwig geborgen bij U in de hemelsfeer.
Ik zie 't licht waardoor ik binnen mag gaan.

O Heer, nu ben k voor eeuwig Uw kind.
Thuisgehaald in Uw hemelse heerlijkheid.
Door de Vader, de Zoon en Heilge Geest bemind.
O Heer, vanaf nu geen pijnen meer of strijd,
van angsten, ellende of tegenwind.
Nu mag ik zingen van de liefde voor mijn Heer.
Juichend roemen, halleluja rondom Gods troon,
Eeuwge Vader, U zij de lof en eer!

Aalt Brandsen
Hierden, januari 2014