Blad 6

In de stilte 

Terug naar inhoud gedichten

Het graf is leeg

Kom maar mee
dan gaan we kijken bij Jezus' graf
Weet je nog dat Hij voor jou
Zijn leven gaf?

Kom maar kijken
of je Hem nog vindt
Weet je nog dat Jezus stierf aan 't kruis?
Voor ieder mens en ieder kind?

Kijk maar eens
het graf is leeg
Wel twee engelen die je zeggen:
"Jezus is niet dood, Hij leeft!"

Dat is blijdschap, dat is vreugde
dat is nog eens feest
Daarom vieren we Pasen
omdat Jezus, onze Heer verrees.

Dichter onbekend.