Verenigingen welke verbonden zijn aan de kerk.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften".
Vergadert op de donderdagavond om de 14 dagen in de nieuwe zaal achter de Dorpskerk.
Aanvang: 19.30 uur. De datums worden bekend gemaakt via de kerkbode en Hervormd Hierden.
Informatie: J. van den Brink,  Hoge varenweg 5, 3849 RG Hierden. Tel: 0341-451874
E-mail: jaap.vanden.brink@12move.nl

Vrouwenvereniging " Bid en Werk".
Vergadert op de maandagavond om de 14 dagen in het "Koetshuis".
Aanvang: 20.00 uur. De datums worden bekend gemaakt via de kerkbode en Hervormd Hierden.
Informatie: Mevr. C.H. van de Kamp,  Zuiderzeestraatweg 151, 3849 AD  Hierden. Tel: 0341-4275136
E-mail: carienvandekamp@hetnet.nl

Club "De Regenboog"
Club "de Regenboog" is een club voor mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden. De club komt twee keer per jaar
bij elkaar o.l.v. de predikant. Ook wordt er twee keer per jaar een bijzondere kerkdienst gehouden.
Inlichtingen: MariŽlle van Drie, tel. 06-21642611

Alleenstaanden groep
Van september t/m juni wordt er twee wekelijks door en voor alleenstaanden ontmoetingen georganiseerd.
We komen samen in de kelder van Het Visnet en organiseren ook regelmatig fietstochten.
Zie de zondagsbrief voor de data.
Inlichtingen: Gerrie Schuiteman, tel, 06-14949094
                  Ria van den Nagel,  tel. 06-37332494

Werkgroep Homo in de kerk
Sinds enkele jaren is deze werkgroep actief binnen onze gemeente. De werkgroep bestaat uit gemeenteleden en een afvaardiging
vanuit de kerkenraad. De werkgroep is opgericht om binnen de gemeente een bewustwordingsproces op gang te brengen om
aandacht te hebben voor onze homoseksuele broeders en zusters in het kader van omzien naar elkaar.
De gemeente mag voor iedereen een gastvrije gemeente zijn, waar niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. De wekgroep
organiseert informatieve en toerustingsavonden, maar ook gespreksavonden met direct betrokkenen.
Ook heeft de werkgroep een vertrouwenspersoon aangesteld, die kan worden benaderd (desgewenst anoniem) wanneer er behoefte
is aan aan een luisterend oor of wanneer nadere informatie is gewenst. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Nel ven der Plas, tel. 06-32452692 (na 16.00 uur). of: nellekeplas@gmail.com.

Bijbelkring
Eenmaal in de maand op donderdagavond wordt er Bijbelkring gehouden achter de Dorpskerk.
We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. De kring is toegankelijk voor alle belangstellenden
gemeenteleden. De data worden steeds in de kerkbode en in Hervomd Hierden bekend gemaakt.
Dit seizoen gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels.
Inlichtingen: Jaap van den Brink, tel. 0341-451874